VÄGBEARBETNING

Mycell, bakterier, kräldjur


Vart du än befinner dig

                                      Dubbel+ ger lägre kostnader och bättre vägar.


Grusvägar  ska jämnas till , indrag av dikeskanterna åtgärdas, korrigera tvärfallet,

åtgärda spår och potthål måste göras minst en gång om året.

Vägar är som fordon, spolas de inte och underhålls bryts de ned fortare.


Räkna kr/m. En väghyvling av vägbanan kostar några kronor metern och kontunerlig

vägbearbetning är billigare vid underhåll av vägbanan. Vägunderhållsavtal är kostnadseffektivt.

En underhållen väg = låga kostnader.


Vanligast är att man kör sönder vägen och måste reparera dyrt.


Använder vikplog med stabil basmaskin. Den kan flytta material framför, åt sidorna,

dra in vägkanterna på grusvägar och vändplaner samt korrigera bombering och skevning.

Asfaltsvägar går att kantskära. Mötesplatser och rastplatser går justera och flytta material.Använd våra Voltage pelare till att skylta opp era vägar och infarter.                                                                               STJÄRNFLISER * VOLTAGE * DÄMPANDE FLISER * STJÄRNLÅDAN * RÖKSPÅN

                                                                                                BOTTENMATERIAL * VÄGBEARBETNING * JAKTER * DESIGN

                                                                               TJUST-GREEN * TOBIAS RICKSTAM * SLÄTMO HAGABERG * 593 73 HJORTED

                                          076-888 20 27 * WWW.TJUST-GREEN.SE * TJUST-GREEN@TELIA.COM * TOBIAS.RICKSTAM@TELIA.COM * 0490-710 97